top of page

Att tro på både Gud och Big Bang – ny utbildningsfilm från Svenska kyrkan


Hur kan man tro på Gud när naturvetenskapen ständigt hittar naturliga förklaringar till allt och dessutom har börjat spekulera i ett multiversa? Vad är egentligen Gud och varför finns det människor som tror? Ja, detta är några av de kniviga frågor som ska få sina svar i den nya utbildningsfilm som vi under hösten producerar för Svenska Kyrkan. Filmen ska bli ett utbildningsmaterial för gymnasieskolan eftersom det saknas bra material som skildrar religion i en naturvetenskaplig kontext vilket läroplanen begär sedan några år tillbaka. Vi kommer resa runt och träffa några av landets mest namnkunniga på området och vi hoppas och tror att filmen kommer bli både relevant, intressant och underhållande! Premiär blir det i maj 2017!


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page