top of page

RIKTIG MEDIETRÄNING – bara för dig som vill ta ansvar för samtalet mellan journalist och kommunikatö

Den 2 oktober var det premiär för utbildningen Riktig medieträning. Den här utbildningen genomförs idag för Sveriges största arbetsplats, Västra Götalandsregionen och riktar sig till alla medarbetare som har kontakt med journalister. Vi utgår ifrån att mötet mellan journalisten och kommunikatören ska ses som en demokratisk handling och att respekten för varandras roller ska vara stor. Vi tittar på många exempel från granskningar genom åren, hur en bra kommunikation bör genomföras samt tränar med fotograf framför filmkamera. Kursen är tuff, rolig och mycket handfast.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page